BỘT TRÉT ETPEC_EXTERIOR

Mã sản phẩm : BỘT TRÉT ETPEC EXTERIOR
Loại bề mặt :
Dòng sản phẩm: BỘT TRÉT NGOẠI THẤT
Mô tả : Bột trét tường ngoại thất - ETPEC dùng để xử lý các lỗ nhỏ bề mặt và làm phẳng các bề mặt hồ vữa hay...
Read More: BỘT TRÉT ETPEC_EXTERIOR

BỘT TRÉT ETPEC_INTERIOR

Mã sản phẩm : BỘT TRÉT ETPEC INTERIOR
Loại bề mặt :
Dòng sản phẩm: BỘT TRÉT NỘI THẤT
Mô tả : Bột trét tường nội thất - ETPEC dùng để xử lý các lỗ nhỏ bề mặt và làm phẳng các bề mặt hồ vữa hay...
Read More: BỘT TRÉT ETPEC_INTERIOR

BỘT TRÉT JELUCSHIELD

Mã sản phẩm : BỘT TRÉT JELUCSHIELD
Loại bề mặt :
Dòng sản phẩm: CHỐNG THẤM CHUYÊN DỤNG
Bột trét tường cao cấp chống thấm - JELUCSHIELD chuyên dụng dùng để xử lý các lỗ nhỏ bề mặt và làm phẳng các bề mặt hồ vữa hay bê...
Read More: BỘT TRÉT JELUCSHIELD

BỘT TRÉT TADAPHA CAO CẤP

Mã sản phẩm : BỘT TRÉT TADAPHA
Loại bề mặt :
Dòng sản phẩm: BỘT TRÉT TƯỜNG CAO CẤP
Mô tả : Bột trét tường nội & ngoại thất - TADAPHA cao cấp chống thấm dùng để xử lý các lỗ nhỏ bề mặt và làm phẳng...
Read More: BỘT TRÉT TADAPHA CAO CẤP