Giá vật liệu xây dựng Bình Thuận năm 2022

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Thuận

Giá vật liệu xây dựng Bình Thuận năm 2022. Công bố giá vật liệu tỉnh Bình Thuận của liên Sở xây dựng – Sở tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới:

NĂM 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 4/2022 1149/TB-SXD 12/5/2022
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 2/2022 677/TB-SXD 17/3/2022
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 3/2022 519/TB-SXD 02/3/2022
Công bố giá VLXD Bình Thuận tháng 1/2022 519/TB-SXD 2/3/2022

Xem thêm: Thông tin sơn Dulux tại Phan Thiết

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Thuận

kinh doanh vật liệu xây dựng

THÔNG TIN LIÊN HỆ SƠN THUẬN LÂM

  •   Email: vatlieuthuanlam@gmail.com
  •   Số điện thoại: 0913.814.076
  •   Địa chỉ: số 84, đường Âu Cơ, xã Tiến Lợi, Phan Thiết, Bình Thuận

Sơn Thuận Lâm